Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2005CZ051419
Author(s)Sedláková, Marianna
Title

K jazyku Sol'nobanskej mestskej súdnej knihy (1819-1841)

PublishedJazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 267-272
Languageslo
Classification (CZ)SLOVENŠTINA
Classification (EN)SLOVAK
Subjectsslovenština; knihy soudní; jazyk odborný; právo; nářečí šarišské
Subjects (DE)Slowakisch; Fachsprache; Recht
NoteZ oblasti Prešova (šarišské nářečí)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/51419
PURLCitation link