Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2005CZ041455
Title

Český jazykový atlas 5

Editor(s)Autor Balhar, Jan; Bachmannová, Jarmila; Čižmárová, Libuše; Fic, Karel; Hlubinková, Zuzana; Ireinová, Martina; Kloferová, Stanislava; Komárková, Zina; Konečná, Hana; Šipková, Milena
Place/Publ.Praha: Academia
Year2005
Pages680 s.
Languagecze
ISSN80-200-1339-3
Classification (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Classification (EN)General works
Subjectsatlasy jazykové; dialektologie; nářečí česká; nářečí moravská; čeština; mapy jazykové; hláskosloví; adverbia; mluva městská; syntax; slang; vokály; konsonanty
Subjects (DE)Dialektologie; Tschechisch; Syntax (Satzlehre); Slang
ReviewSlomek, Jaromír, Týden (Praha) 2007 (19. 2.), ; Žigo, Pavol, Slovenská reč 2007, 72, č. 1, s. 36-40; Jančák, Pavel, Naše řeč 2007, 90, č. 1, s. 30-36; Kučera, Karel, Slovo a slovesnost 2007, 68, č. 4, s. 302-305; Siatkowski, Janusz, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 2007, 42, s. 311-325; Vojtová, Jarmila, Universitas 2007, 4, s. 65-67; Hladká, Zdeňka, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 2007, 56, č. A 55, s. 382-386; Jančák, Pavel, Tlumočení - překlad 2007, 18, č. 84, s. 32-33 [2332-2333]; Vintr, Josef, Wiener Slavistisches Jahrbuch 2006, 52, s. 310-311; Salzmann, Zdeněk, Anthropological Linguistics (Bloomington) 2010, 51, č. 2, s. 188-189
NotePět částí: hláskosloví, syntaktické jevy, adverbia (odvozovací základy, slovotvorné postupy), zpracování dodatečného výzkumu ve městech, soubor map izoglosových svazků
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/41455
PURLCitation link