Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2005CZ039627
Author(s)Höppnerová, Věra
Title

Odvozená slova na -er v německém hospodářském jazyce

PublishedCizí jazyky, 49, č. 2, 2005-06, s. 54-56
Languagecze
Classification (CZ)Popis a rozbor jazyka
Terminologie ostatních oborů
Classification (EN)Description and analysis of language
Terminology of the other fields
Subjectsněmčina; tvoření slov; derivace
Subjects (DE)Deutsch; Wortbildung; Derivation
NoteStrukturální a sémantická charakteristika derivátů na -er, s čes. ekvivalenty
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39627
PURLCitation link