Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2005CZ038310
Author(s)Janovec, Ladislav
Title

Nevětné frazémy v nové slovní zásobě

PublishedNeologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 147-158
Languagecze
Classification (CZ)Lexikologie
Classification (EN)Lexicology
Subjectsneologie; neologismy; čeština; frazémy; frazeologie; aktualizace; okazionalismy; frazémy slovesné
Subjects (DE)Neologismen; Tschechisch; Phraseme; Phraseologie
NoteTypologie nových frazeologických jednotek; varianty a aktualizace frazémů; frazeologická derivace
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/38310
PURLCitation link