Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2005CZ012697
Author(s)Kovář, Daniel; Koblasa, Pavel
Title

Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes. 2., dopln. a přeprac. vyd

Place/Publ.České Budějovice: Němec - Veduta
Year2005
Pages309 s.
Languagecze
ISSN80-86829-07-3
Classification (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Classification (EN)Place names
Minor place names
Subjectshodonyma; urbanonyma; onomastika; materiály
Subjects (DE)Urbanonyme; Onomastik (Namenkunde); Materialien
NoteVývoj uličních názvů, poznámky k původu jména; řazeno abecedně
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12697
PURLCitation link