Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2004CZ065502
Author(s)Fryščák, Milan
Title

Závěr Dobrovského studijní cesty do Švédska a Ruska. Jeho pobyt v Petrohradě a Moskvě (17. 8. 1792 - 7. 1. 1973) a problematika autorství Slova o pluku Igorově

PublishedJosef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 215-224.
Languagecze
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Vývoj jazyka
Stylistika. Jazyk literárních děl
Classification (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
The development of language
Stylistics. Language of literary works
SubjectsDobrovský, Josef; autorství; Slovo o pluku Igorově; Keenan, Edward L.; ruština stará; rukopisy
Subjects (DE)Handschriften
NoteVyvrací Keenanovu hypotézu o Dobrovského autorství strus. památky
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/65502
PURLCitation link