Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2004CZ035203
Author(s)Hladká, Zdeňka
Title

Soukromá korespondence z hlediska rodových diferencí

PublishedSúčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : 5. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 3.-4. 2003, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2004, s. 469-475.
Languagecze
Classification (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectslingvistika genderová; rod; styl epistolární; korespondence; komunikace; strategie komunikační; čeština
Subjects (DE)Genus, pl. Genera (Geschlecht); Korrespondenz; Kommunikation; Kommunikationsstrategie; Tschechisch
NoteRozbor 500 soukromých dopisů psaných mladými muži a ženami (z posledních 15 let)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/35203
PURLCitation link

More like this:

Současná soukromá korespondence. Korpusové zpracování a lingvistické využití / Hladká, Zdeňka
Soukromá korespondence jako lingvistický pramen / Hladká, Zdeňka
Co lze vyčíst z Korpusu soukromé korespondence / Hladká, Zdeňka
Korespondence Bedřicha Smetany z hlediska pravopisného / Rychnovská, Lucie
E-mailová korespondence z hlediska generačních rozdílů / Müllerová, Olga
Heinrich Himmler. Soukromá korespondence masového vraha (1927-1945)
Korpus soukromé korespondence: zkušenosti a perspektivy / Hladká, Zdeňka