Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2004CZ035171
Author(s)Ondrejovič, Slavomír
Title

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV - ohnisko jazykovedného výskumu na Slovensku

PublishedČeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 113-120
Languageslo
Classification (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Classification (EN)The present organization of linguistics abroad
Subjectslingvistika
Subjects (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik)
NoteHistorie a současnost
Mediumarticle
URLwww.ff.cuni.cz (homepage) ab (2011) bis (2012)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/35171
PURLCitation link