Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2004CZ035037
Author(s)Hirschová, Milada
Title

Pragmaticky motivovaný volný dativ jako modifikátor ilokuční funkce výpovědi

PublishedStudia Bohemica, 9, 2004, s. 29-38
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Syntax
Classification (EN)Czech in society and practice
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Syntax
Subjectsdativ volný; pragmatika; ilokuce; sémantika; dativ etický; dativ sdílnosti; čeština; zájmena; klitika; syntax
Subjects (DE)Pragmatik; Illokution, das illokutionäre Element; Semantik; Tschechisch; Syntax (Satzlehre)
NoteK rozdílům mezi sémanticky a pragmaticky motivovanými dativy ( mi/nám, ti/vám, si )
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/35037
PURLCitation link