Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2004CZ001335
Author(s)Matúšová, Jana
Title

Otázka spisovnosti a nespisovnosti u pomístních jmen německého původu

PublishedSpisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 314-318.
Languagecze
Classification (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Minor place names
Description and analysis of language
Subjectsčeština; onomastika; anoikonyma; spisovnost; nespisovnost; adaptace pravopisné; němčina
Subjects (DE)Tschechisch; Onomastik (Namenkunde); Anoikonyme; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Deutsch
NoteKe standardizaci PJ německého původu
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1335
PURLCitation link