Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2003CZ036419
Author(s)Krčmová, Marie
Title

Slovenská inspirace české stylistiky

PublishedČesko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 40-49
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky české stylistiky
SLOVENŠTINA
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Classification (EN)General works
SLOVAK
Contacts of Czech with Slavonic languages
Subjectsstylistika funkční; čeština; slovenština; kontakty jazykové
Subjects (DE)Tschechisch; Slowakisch; Sprachkontakt
NotePřehled o vývoji oboru a vzájmené vztahy mezi oběma národními stylistikami
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36419
PURLCitation link