Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2003CZ033969
Author(s)Kaderka, Petr; Mrázková, Kamila
Title

Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2002

PublishedIntegrace cizinců na území České republiky : Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001, Praha, AV ČR ; 2003, s. 425-436
Languagecze
Classification (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectssociolingvistika; média masová; publicistika; stereotypy etnické; xenofobie titulková; čeština; etnolingvistika
Subjects (DE)Soziolinguistik; Massenmedien; Publizistik; Tschechisch; Ethnolinguistik
NoteSociolingvistická analýza zpravodajství a publicistiky, rozbor jazyka v masových médiích (srpen - prosinec 2002), užívání etnických pojmenování v českém zpravodajství
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/33969
PURLCitation link

More like this:

Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2001 / Mrázková, Kamila
Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky za rok 2002 / Hoffmannová, Jana
Jazyk, styl a etnicita v masových médiích / Mrázková, Kamila
Etnické kategorizování v médiích (Vesmír 81, 2002: 247-248) / Kaderka, Petr
Zpráva o činnosti JKF za rok 1990 / Kepartová, Jana
Zpráva o činnosti JKF za rok 1991 / Kepartová, Jana
Zpráva o činnosti JKF za rok 1992 / Kepartová, Jana