Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2003CZ028044
Author(s)Homoláč, Jiří
Title

Jedna podoba mediálního diskursu o Romech (na příkladu zpráv o událostech v Klatovech v únoru 1991)

PublishedObraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989, Brno, Doplněk ; 2003, s. 62-79.
Languagecze
Classification (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectssociolingvistika; média masová; čeština
Subjects (DE)Soziolinguistik; Massenmedien; Tschechisch
NoteAnalýza podání těchto událostí ve zprávách ČTK a v osmi denících (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Rudé právo, Občanský deník, Lidová demokracie, Práce, Svobodné slovo, Zemědělské noviny)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/28044
PURLCitation link

More like this:

Jedna podoba mediálního diskurzu o Romech / Homoláč, Jiří
Respekt: Jiná podoba mediálního diskursu o Romech / Mrázková, Kamila
Internetové diskuse o cikánech a Romech / Homoláč, Jiří
Diskurz o migraci Romů na příkladu internetových diskusí / Homoláč, Jiří
Styl mediálního dialogu a vyjednávání pozic (na příkladu jedné české talk show) / Hoffmannová, Jana
Komunikační strategie v jednom typu mediálního diskursu (televizní talk-show) / Hirschová, Milada
Jedná se o / Svobodová, Ivana