Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2002CZ056115
Author(s)Holub, Zbyněk
Title

K vývoji barokní češtiny v 17. století (na textech kázání Jiřího Bílka a Jana Kleklara)

PublishedBalbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 105-124
Languagecze
Classification (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Classification (EN)Particular periods, personalities, works
Subjectsčeština doby střední; kázání; Kleklar, Jan; Bílek, Jiří; jazyk autorský
Subjects (DE)Alttschechisch (1500-1780); Autorensprache
NoteJazykový rozbor kázání obou autorů (v rovině pravopisné, hláskoslovné, morfologické, slovotvorné, syntaktické a lexikální)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56115
PURLCitation link