Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2002CZ027846
Author(s)Hoffmannová, Jana
Title

Jak se vyjadřují "mlaďoši"a "stařešinové"

PublishedPřednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 65-72
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Classification (EN)Czech in society and practice
Subjectspragmatika; komunikace; zásoba slovní; mluva mládeže; lingvistika gerontologická; interview narativní; čeština
Subjects (DE)Pragmatik; Kommunikation; Wortschatz; Tschechisch
NotePoznámky ke generačnímu rozvrstvení současné češtiny (charakteristika výzkumného materiálu a analýza odlišností ve slovní zásobě juniorů a seniorů)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/27846
PURLCitation link