Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2002CZ025804
Title

Český jazykový atlas 4

Editor(s)Autor Balhar, Jan; Bachmannová, Jarmila; Balátová, Eva; Čižmárová, Libuše; Fic, Karel; Hlubinková, Zuzana; Ireinová, Martina; Kloferová, Stanislava; Konečná, Hana; Šipková, Milena
Place/Publ.Praha: Academia
Year2002
Pages626 s.
Languagecze
ISSN80-200-0921-3
Classification (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Classification (EN)General works
Subjectsatlasy jazykové; dialektologie; nářečí česká; nářečí moravská; čeština; mapy jazykové; morfologie; substantiva; pády; adjektiva; zájmena; slovesa; indikativ; imperativ; infinitiv; příčestí; kondicionál
Subjects (DE)Dialektologie; Tschechisch; Morphologie; Substantive; Adjektive; Verben; Infinitiv, Pl.: Infinitive (Grundform); Partizip, pl. Partizipien (Mittelwort)
ReviewSiatkowski, Janusz, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 2002-03, 38, s. 225-238; Žigo, Pavol, Slovenská reč 2003, 68, č. 3, s. 154-156; Hladká, Zdeňka, Naše řeč 2003, 86, č. 1, s. 41-43; Kučera, Karel, Slovo a slovesnost 2003, 64, č. 3, s. 234-236; Malý, Jan Češtinář 2003-04, 14, č. 1, s. 28; Komárek, Karel, Český jazyk a literatura 2003-04, 54, č. 2, s. 101-104; Vintr, Josef, Wiener Slavistisches Jahrbuch 2003, 49, s. 303-304
NoteNářeční rozrůznění morfologických jevů
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/25804
PURLCitation link