Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2001CZ033956
Author(s)Mrázková, Kamila
Title

Sebeobraz a obraz Romů v dialogu s majoritní společností

PublishedZdi a mosty : Česko-romské vztahy, Praha, ISS FSV UK ; 2001, s. 95-107
Languagecze
Classification (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectssociolingvistika; identita
Subjects (DE)Soziolinguistik
NoteVyšlo též v časop. Biograf 2002, 109-119
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/33956
PURLCitation link

More like this:

Sebeobraz a obraz Romů v dialogu s majoritní společností / Mrázková, Kamila
Obraz Romů v středoevropských masmédiích / Nekvapil, Jiří
Význam dialogu vědy se společností / Tondl, Ladislav
Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 / Nekvapil, Jiří
Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989
Úvodní poznámka: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 / Homoláč, Jiří
Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2001 / Mrázková, Kamila