Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2001CZ023618
Author(s)Jílková, Lucie
Title

Obraz sebe a druhého v narativním interview

PublishedNaše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 121-127.
Languagecze
Classification (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Classification (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Subjectssociolingvistika; interview narativní; kontakty jazykové; čeština; maďarština; biografie jazykové
Subjects (DE)Soziolinguistik; Sprachkontakt; Tschechisch; Ungarisch
NoteV interview s respondentkou maďarského původu žijící v severzápadních Čechách
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/23618
PURLCitation link