Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2001CZ023208
Author(s)Beránková, Eva
Title

Dorozumíváme se nejen slovy

PublishedČeský jazyk a literatura, 52, č. 5-6, 2001-02, s. 134-136
Languagecze
Classification (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Česká nejazyková komunikace
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Czech non-verbal communication
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectsmetodika; vyučování; čeština; komunikace nejazyková; komunikace; školy základní
Subjects (DE)Methodik; Unterricht; Tschechisch; Nonverbale Kommunikation; Kommunikation; Grundschulen
NoteMetodický návod na seznámení žáků ZŠ s prostředky nonverbální komunikace
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/23208
PURLCitation link