Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2000CZ019125
Author(s)Klimeš, Lumír
Title

Krycí jména letek přidělených v září 1938 1. armádě

PublishedActa onomastica, 40 (1999), 2000, s. 80-81
Languagecze
Classification (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Různé příspěvky onomastické
Classification (EN)Names other than personal and geographical
Miscellaneous onomastic contributions
Subjectsonomastika; jazyk odboje; názvy krycí; názvy letadel; čeština; kryptonyma
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch
NoteSoupis krycích jmen; motivace pojmenování
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 47 (2006) -
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/19125
PURLCitation link