Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ029586
Author(s)Čejka, Mirek
Title

Má čeština desiderativní větný modus? K typologii tzv. přacích vět

PublishedFestschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag [K. Trost...] : Die Welt der Slaven. Sammelbände. Bd. 5, München, Sagner ; 1999, s. 49-56
Languageger
Classification (CZ)Syntax
Classification (EN)Syntax
Subjectssyntax; modus větný; věty přací; čeština; typologie; konstrukce větné
Subjects (DE)Syntax (Satzlehre); Tschechisch; Typologie
NoteVětný modus přacích vět nelze v češtině stanovit, variantnost je příliš velká
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/29586
PURLCitation link