Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ016484
Author(s)Hrdlička, Milan
Title

Překlad jako zrcadlo stylu originálu

PublishedTlumočení - překlad, 10, č. 46, 1999, s. 5 [1175]
Languagecze
Classification (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Classification (EN)The theory of translation, its language and style
The theory of style and general questions of language style
Subjectspřeklady; teorie překladu; ekvivalence; adekvátnost
Subjects (DE)Übersetzungen; Übersetzungstheorie
NoteOtázky ekvivalence a adekvátnosti překladu, otázky stylistické
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/16484
PURLCitation link