Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ015695
Author(s)Strnadová, Věra
Title

Neverbální projevy neslyšících lidí

PublishedHeterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 41-44
Languagecze
Classification (CZ)Nejazyková komunikace. Zoolingvistika
Classification (EN)Non-verbal communication. Zoolinguistics
Subjectsneslyšící; komunikace nejazyková
Subjects (DE)Nonverbale Kommunikation
NoteZvláštnosti v neverbální komunikaci neslyšících.- Totéž v ČDS 1/1999, s. 41-45
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/15695
PURLCitation link