Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ013461
Author(s)Jankovič, Milan
Title

Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů

PublishedPřednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 2. díl [PřednLŠSS 42-2] : Přednášky z literární vědy, kultury a historie, Praha, FF UK ; 1999, s. 55-73
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SubjectsVančura, Vladislav; jazyk autorský; rytmus; rytmičnost; čeština; anafora; stylizace; hovorovost; Kosmas
Subjects (DE)Autorensprache; Rhythmus; Tschechisch; Anapher
NoteRytmičnost v řeči vypravěče (rytmizující výčty, rytmické účinky větných period) a rytmičnost v řeči postav (Kosmas)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13461
PURLCitation link