Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ013353
Author(s)Žaloudek, Karel
Title

Encyklopedie politiky. 2., přeprac. a aktualiz. vyd

Place/Publ.Praha: Libri
Year1999
Pages559 s.
Languagecze
ISSN80-85983-75-3
Classification (CZ)Terminologie společenských věd
Classification (EN)Terminology of humanities
Subjectsencyklopedie; jazyk politiky; terminologie; politika
Subjects (DE)Enzyklopädie; Sprachpolitik; Terminologie
NoteVýklad pojmů z oblasti vnitřní i zahraniční politiky a diplomacie.
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13353
PURLCitation link