Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ013124
Title

U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají

Editor(s)K vyd. připrav. Balhar, Jan; Kloferová, Stanislava; Vojtová, Jarmila
Place/Publ.Brno: MU
Year1999
Pages143 s.
Languagecze
ISSN80-210-2128-4
Classification (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Classification (EN)Political history of Czech language
Czech verbal communication and sociolinguistics
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Subjectsčeština vídeňská; jazyky izolované; jazyky menšinové; situace jazyková; kontakty jazykové; němčina
Subjects (DE)Isolierte Sprachen; Sprachsituation; Sprachkontakt; Deutsch
Reviewok Čeština doma a ve světě 2000, 8, č. 4, s. 277-279.; Dorovský, Ivan, Naše řeč 2001, 84, č. 1, s. 42-43.; Konečná, Hana, Universitas 2001, 1, s. 72-73.
NoteVýsledky projektu Ost-West-Programm z r. 1993 soustředěného na výzkum mluvy vídeňských Čechů a jejich vztahu k jazyku. Výzkum zaměřen na různé věkové kategorie (zejména na kategorii nejstarší) a různé sociální vrstvy; rozbor jazyka českých vídeňských novin. Sociolingvistický přístup.
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13124
PURLCitation link