Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ011311
Author(s)Nowik, Krystyna
Title

Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -ava/-java

PublishedPropria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 100-106
Languagepol
Classification (CZ)Polština
Classification (EN)Polish
Subjectspolština; oikonyma; sufixy
Subjects (DE)Polnisch; Oikonyme; Suffixe
NoteJde o sufixy -awa/-jawa
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11311
PURLCitation link