Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1999CZ009057
Title

Český jazykový atlas 3

Editor(s)Autor Balhar, Jan; Bachmannová, Jarmila; Balátová, Eva; Čižmárová, Libuše; Fic, Karel; Hlubinková, Zuzana; Ireinová, Martina; Kloferová, Stanislava; Pleskalová, Jana; Šipková, Milena; Vojtová, Jarmila
Place/Publ.Praha: Academia
Year1999
Pages577 s.
Languagecze
ISSN80-200-0654-0
Classification (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Classification (EN)General works
Subjectsatlasy jazykové; dialektologie; nářečí česká; nářečí moravská; čeština; mapy jazykové; zásoba slovní
Subjects (DE)Dialektologie; Tschechisch; Wortschatz
ReviewChloupek, Jan, Naše řeč 1999, 82, č. 5, s. 255-258; Čechová, Marie, Český jazyk a literatura 1999-2000, 50, č. 3-4, s. 101-104; Konečná, Hana, Univerzitní noviny (Brno) 1999, 6, č. 5, s. 53-54; Filipec, Josef, Slovo a slovesnost 2000, 61, č. 3, s. 235-236; Žigo, Pavol, Slovenská reč 2000, 65, č. 3, s. 165-168; Z. B. Český časopis historický 2000, 98, č. 3, s. 632-633; Siatkowski, Janusz, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 2001, 37, s. 255-266; Harvalík, Milan, Listy filologické 2000, 123, č. 1-2, s. 211-214; Šarapatková, Žofie, Slavia 2000, 69, č. 1, s. 104; Vařeka, Josef Český lid 1999, 86, č. 4, s. 378-379
NoteLexikální okruhy: polní zemědělské práce, hospodářská usedlost, zemědělské nářadí a nástroje, dobytek, drůbež
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9057
PURLCitation link