Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1998CZ030759
Author(s)Djerić, Gordana
Title

Kategorije razumljivosti jezičkog iskaza

PublishedSlavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 216-218
Classification (CZ)Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Classification (EN)Philosophy of language. Logic and language
Subjectshermeneutika; filozofie jazyka; porozumění
Subjects (DE)Sprachphilosophie
NotePodmínky srozumitelnosti jazykové výpovědi
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/30759
PURLCitation link