Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1998CZ011807
Author(s)Tomášek, Michal
Title

Překlad v právní praxi

Place/Publ.Praha: Linde
Year1998
Pages136 s.
Languagecze
ISBN80-7201-125-1
Classification (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Teorie vědeckého a odborného stylu
Classification (EN)The theory of translation, its language and style
The theory of scientific and special style
Subjectsstyl odborný; překlady; právo; znak
Subjects (DE)Fachstil; Übersetzungen; Recht; Zeichen
NoteCharakteristika právního jazyka, vnitrojazykového a mezijazykového překladu právních textů
Mediumbook
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11807
PURLCitation link