Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1998CZ009943
Author(s)Beránková, Eva
Title

Spokojíme se s basic Czech? Několik námětů k cvičením na rozšiřování slovní zásoby žáků

PublishedČeský jazyk a literatura, 49, č. 5-6, 1998-99, s. 140-145
Languagecze
Classification (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Classification (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Subjectsmetodika; vyučování; zásoba slovní; čeština
Subjects (DE)Methodik; Unterricht; Wortschatz; Tschechisch
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9943
PURLCitation link