Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1998CZ005903
Author(s)Bajger, Kryštof
Title

Šestijazyčný slovník vulgarismů. Česko-anglický, anglicko-český, česko-německý, německo-český, česko-francouzský, francouzsko-český, česko-španělský, španělsko-český, česko-slovenský, slovensko-český, česko-polský, polsko-český

Place/Publ.Český Těšín: Gabi
Year1998
Pages189 s.
Languagecze
ISBN80-85939-13-4
Classification (CZ)Lexikografie
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
Španělština
SLOVENŠTINA
Polština
Classification (EN)Lexicography
The other non-standard forms of language
Social dialects (argot, slang, etc.)
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Spanish
SLOVAK
Polish
Subjectsvulgarismy; slovníky; čeština; angličtina; němčina; francouzština; španělština; slovenština; polština
Subjects (DE)Wörterbücher; Tschechisch; Englisch; Deutsch; Französisch; Spanisch; Slowakisch; Polnisch
Mediumbook
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5903
PURLCitation link