Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1997CZ011576
Title

Miloš Dokulil jubilant

Place/Publ.[Praha]: [ÚJČ]
Year1997
Pages48 s.
Languagecze
Classification (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Classification (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
SubjectsDokulil, Miloš; lingvisté; bohemisté
Subjects (DE)Linguisten; Bohemisten
NoteJubilejní příspěvky k 85. narozeninám (od J. Krause, Z. Hlavsy, J. Kuchaře), zdravice a vzpomínky krajanů, kolegů, spolužáků a žáků
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11576
PURLCitation link