Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1997CZ004986
Author(s)Mistrík, Jozef
Title

Štylistika. 3., uprav. vyd

Place/Publ.Bratislava: Slov. ped. nakl.
Year1997
Pages598 s.
Languageslo
ISBN80-08-02529-8
Classification (CZ)SLOVENŠTINA
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Classification (EN)SLOVAK
The theory of style and general questions of language style
Subjectsslovenština; stylistika
Subjects (DE)Slowakisch; Stilistik (Stilkunde, Stillehre)
Mediumbook
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4986
PURLCitation link

More like this:

Slovník amerikanismů. 3., uprav. vyd / Peprník, Jaroslav
Atributy světců. 3., uprav. vyd / Pfleiderer, Rudolf
Česko-italský slovník. 3., uprav. vyd / Rosendorfský, Jaroslav
Umění překladu. 3., uprav. a rozš. vyd / Levý, Jiří
Učte se mluvit. 3., uprav. vyd / Cmíralová, Jarmila
Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 3., uprav. vyd
Skladba. Věta jednoduchá 1. 3., uprav. vyd