Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ020904
Author(s)Stich, Alexandr
Title

Význam slova není ukryt ve slovníku

PublishedLidové noviny (Praha), 1996, 29.3.1996
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky
Classification (EN)General works
Subjectsvýznam; forma; znak; pragmatika; sémantika; čeština; arbitrárnost
Subjects (DE)Bedeutung; Zeichen; Pragmatik; Semantik; Tschechisch
NoteArbitrárnost (libovolnost) jako základní vlastnost jazykového znaku (doloženo na výkladu slov stát, státník ). - Výstř
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/20904
PURLCitation link