Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ016441
Author(s)Nebeská, Iva
Title

K produkci učebního textu pro vysokoškoláky

PublishedUčební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 207-209
Languagecze
Classification (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Classification (EN)Czech in science, scientific and special style
Subjectsskripta VŠ; čeština
Subjects (DE)Hochschulskripten; Tschechisch
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/16441
PURLCitation link