Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ009963
Author(s)Chýlová, Helena
Title

Plzeňské uliční názvosloví

PublishedKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 158-169
Languagecze
Classification (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Tvoření slov
Classification (EN)Place names
Minor place names
Word formation
Subjectsonomastika; urbanonyma; čeština
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Urbanonyme; Tschechisch
NoteZákladní motivační a slovotvorné typy
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9963
PURLCitation link