Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ009962
Author(s)Klimeš, Lumír
Title

Příspěvek k poznání terminologie Sedláčkových Základů měřictví, čili Geometrie

PublishedKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 70-83
Languagecze
Classification (CZ)Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd
Classification (EN)Terminology of sciences
Subjectsterminologie; geometrie; čeština; Sedláček, Josef Vojtěch; termíny
Subjects (DE)Terminologie; Tschechisch; Termine
NotePublikace J. V. Sedláčka z r. 1822, rozbor některých termínů ( stejnice, schodnice, zbytnice ), Sedláčkův přínos dnešní terminologii
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9962
PURLCitation link