Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ009960
Author(s)Pasáčková, Eva
Title

K charakteristice lexikální zásoby Listáře plzeňského a druhdy poddaných osad

PublishedKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 61-69
Languagecze
Classification (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Tvoření slov
Classification (EN)Particular periods, personalities, works
Word formation
Subjectsčeština stará; zásoba slovní; prostředky jazykové; styl administrativní; tvoření slov; substantiva
Subjects (DE)Alttschechisch; Wortschatz; Sprachmittel; der Stil der amtlichen Direktive (der Amtsstil, der Stil des öffentlichen Verkehrs); Wortbildung; Substantive
NoteLexikální rozbor Listáře... (listiny z 1. pol. 15. stol., vydal J. Strnad v letech 1891-1905), zaměřeno na slovotvorbu substantiv v administrativním jazyce
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9960
PURLCitation link