Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ009959
Author(s)Chudková, Jiřina
Title

Charakteristika jazyka Pamětí plzeňských M. Šimona Plachého z Třebnice

PublishedKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 44-59
Languagecze
Classification (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Classification (EN)Particular periods, personalities, works
Subjectskroniky; čeština stará; Plachý z Třebnice, Šimon
Subjects (DE)Alttschechisch
NoteAnalýza jazyka nejstarší česky psané kroniky Plzně z přelomu 16. a 17. stol
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9959
PURLCitation link