Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ009958
Author(s)Bok, Václav
Title

Plzeň a počátek česko-německých konverzačních příruček

PublishedKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 9-21
Languagecze
Classification (CZ)Varia
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Classification (EN)Varia
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Subjectsčeština stará; němčina; konverzace
Subjects (DE)Alttschechisch; Deutsch; Konversation
NoteRozbor česko-německé konverzace vydané v Plzni 1526 tiskařem J. Pekkem
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9958
PURLCitation link