Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ007602
Author(s)Franěk, Jiří
Title

Mýtus a inspirace

PublishedLitteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 107-112
Languagecze
Classification (CZ)Vývoj jazyka
Stylistika. Jazyk literárních děl
Classification (EN)The development of language
Stylistics. Language of literary works
SubjectsSlovo o pluku Igorově; ruština; literatura; rozbory; Jakobson, Roman
Subjects (DE)Russisch; Literatur
NotePoznámky k Jakobsonovu rozboru strus. Slova o pluku Igorově a k jeho názorům o pravosti rkp
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/7602
PURLCitation link