Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ007186
Author(s)Petrů, Eduard
Title

Datace prvního překladu Ezopových bajek

PublishedStudia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 11-14.
Languagecze
Classification (CZ)Varia
Classification (EN)Varia
Subjectsdatace; bajky; Ezop; překlady; čeština stará
Subjects (DE)Übersetzungen; Alttschechisch
NoteVznik nejstaršího českého překladu Ezopových bajek klade na základě alegorické interpretace do let 1337-38
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/7186
PURLCitation link