Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ003536
Author(s)Gladkova, Hana
Title

Měkkost souhlásek a vývoj pravopisu v bulharštině ve 2. pol. 19. stol

PublishedZ dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 73-82.
Languagecze
Classification (CZ)Bulharština
Classification (EN)Bulgarian
Subjectsbulharština; konsonanty; pravopis
Subjects (DE)Bulgarisch; Rechtschreibung
NoteVýsledky analýzy vývoje bulharštiny ve 2. pol. 19. stol
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3536
PURLCitation link