Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ001546
Author(s)Hrdlička, Milan
Title

O (ne)uměleckém překladu (ne)uměleckého textu

PublishedOpera Slavica, 6, č. 1, 1996, s. 36-40
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Classification (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Subjectspřeklady umělecké; Apollinaire, Guillaume; Čapek, Karel; Sýs, Karel
NoteSrovnání Čapkova a Sýsova překladu Apollinairova Pásma
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage) ab Vol. 1, Iss. 1 (1991)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1546
PURLCitation link