Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ001177
Author(s)Toman, Jaroslav
Title

Josef Čapek a moderní pohádka

PublishedZlatý máj, 40, č. 2, 1996, s. 51-53
Languagecze
Classification (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Classification (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SubjectsČapek, Josef; pohádky; styl autorský; jazyk autorský; pohádky nonsensové; čeština; teorie literatury
Subjects (DE)Autorstil; Autorensprache; Tschechisch
NoteRozbor pohádek J. Čapka, možno ho považovat za jednoho ze zakladatelů nonsensové pohádky
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1177
PURLCitation link