Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ001168
Author(s)Gál, Fedor
Title

Politolog a prirodzený jazyk

PublishedJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 88-90
Languageslo
Classification (CZ)Teorie vědeckého a odborného stylu
Classification (EN)The theory of scientific and special style
Subjectspolitologie; jazyky přirozené
NoteVztah jazyka politologie a přirozeného jazyka
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1168
PURLCitation link