Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ001157
Author(s)Šoltys, Otakar
Title

Textová lingvistika

PublishedJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 56-58
Languagecze
Classification (CZ)Lingvistika textu
Classification (EN)Text linguistics
Subjectslingvistika textová; syntax textová; koheze; konektory; koherence
Subjects (DE)Textlinguistik; Kohärenz (Kohäsion)
NoteÚvod do problematiky
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1157
PURLCitation link

More like this:

Matematická lingvistika / Šoltys, Otakar
Strojová lingvistika / Šoltys, Otakar
Stylistika - textová lingvistika - rétorika / Daneš, František
Ruská textová cvičebnice / Krystýnková, Jarmila
Kontrastivní lingvistika, translatologie a korpusová lingvistika / Čermáková, Anna
Syntax / Šoltys, Otakar
Jazyková typologie / Šoltys, Otakar