Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ001138
Author(s)Nekvapil, Jiří
Title

Vznik moderní jazykovědy

PublishedJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 14-16
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Classification (EN)General works and basic linguistic concepts
Subjectslingvistika; teorie lingvistické
Subjects (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Linguistische Theorien
NoteHistorie jazykovědy, hlavní směry (historicko-srovnávací j., mladogramatická etapa, strukturalismus)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1138
PURLCitation link