Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ010683
Author(s)Fučík, Bedřich
Title

Setkávání a míjení

Editor(s)Uspoř. Trávníček, Mojmír; Binar, Ivan
Place/Publ.Praha: Melantrich
Year1995
Pages440 s.
Languagecze
Classification (CZ)Kritická vydání textů apod.
Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Classification (EN)Critical editions of texts
Linguistic and stylistic problems of translation
Subjectsvydání kritická; překlady
Subjects (DE)Kritische Ausgaben; Übersetzungen
ReviewŠrámek, Petr Lidové noviny (Praha) 1995,
NoteObsahuje mj. oddíl K otázce českého překladu
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10683
PURLCitation link